* با کلیک کردن یک صفحه اطلاعات دیگر برای هر موقعیت شغلی موجود باز می شود. یا هر زمان که بخواهید می توانید به صورت آنلاین درخواست دهید و اطلاعات خود را به ما بدهید.

Karriereformular
 • * چه زمانی برای شروع در دسترس هستید؟
 • نوع استخدام مورد نظر شما چیست؟
  • Part-Time
  • Contract-Temp
  • Internship
 • * غرامت فعلی:
 • روش جبران خسارت :
  • Per annum
  • Monthly
  • Weekly
  • Hourly
 • * لطفا تحصیلات خود را وارد کنید :
 • * لطفا گواهینامه های خود را وارد کنید :
 • چطور باید با شما ارتباط برقرار کنیم؟
  • Phone
  • Email
 • * رزومه خود را ارسال کنید
لطفا صبر کنید ...